Covid-19 Sanering

För att utan risk kunna använda ett utrymme där man vet eller misstänker att COVID-19-smitta varit närvarande, är det av största vikt att denna miljö saneras. Men det måste göras på rätt sätt. Och det är förstås en fördel om det är säkert och går snabbt.

Vi på Roux Healthcare har en bra lösning: desinfektion med Total 360 System från amerikanska Clorox. Systemet är validerat och godkänt av CDC, amerikanska statens smittskyddsinstitut, följer europeisk standard log 5 samt är ett godkänt desinfektionsmedel i Sverige. Vi har mycket goda erfarenheter av det i arbetet med våra hälso- och sjukvårdkunder. Nu erbjuder vi tjänsten även till andra aktörer inom vård, offentlig verksamhet och näringsliv.

Effektiv

Total 360 System bygger på elektrostatisk applicering av desinfektionsmedlet. Systemets kompressordrivna spraymunstycke ger kemikaliedropparna en elektriskt laddning. Dropparna dras sedan till ytor i närheten med en kraft som är starkare än gravitationen och fördelar sig jämt och heltäckande över dem, även bakom och under föremålet. Principen är densamma som vid pulverlackering av bilar och innebär att desinfektionsmedlet automatiskt letar sig in i svåråtkomliga utrymmen. Systemet fungerar lika bra på textilier och andra mjuka ytor som på hårda.
Effekten är väl dokumenterad. Systemet avdödar 99,9% av bakterier på 5 sekunder och de flesta virus inkl det som orsakar COVID-19 inom 2 minuter.

Säker

Desinfektionsmedlet Clorox Total 360 innehåller trots namnet inget klor och är inte klassat som miljöfarligt. Användning kräver att det utrymme som ska saneras spärras av under arbetet och vår personal bär skyddsglasögon och munskydd enligt tillverkarens föreskrifter. På grund av att applikationen inte kräver att alla ytor besprutas direkt går arbetet snabbt, upp till knappt 1 700 kvm kan saneras per timme. Ett färdigbehandlat utrymme kan användas igen efter fem minuter. De sanerade ytorna behöver inte eftertorkas, med undantag från bord och bänkar som används för matberedning, detta för att undvika att livsmedel tar smak. Halten verksamma substanser är mycket låg, saneringsvätskan består till 99,6% vatten som förångas under saneringen.

Validerad

Clorox Total 360 System är godkänt för användning mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2 av Centers of Disease Control and Prevention (CDC), USAs nationella folkhälsomyndighet. Detta innebär att systemet också följer europeiska riktlinjer och är även godkänt i Sverige. Systemets aktiva substanser är väl studerade och vetenskapligt validerade sedan länge.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tack vare systemets enkelhet, flexibilitet och snabbhet har Clorox Total 360 System ett mycket brett användningsområde. Vårdinrättningar, äldreboenden, skolor och förskolor, men även kontor och andra arbetsplatser samt kollektivtrafikfordon inklusive flygplan kan desinficeras effektivt med systemet med minimal tidsåtgång. Hör av dig så diskuterar vi dina behov.