Rekonditionering

Vi på Roux Healthcare hanterar ca 16 000 produkter åt offentliga och privata vårdverksamheter årligen. Bland dom finns många skadade hjälpmedel som vi återför till tjänstedugligt skick.
Vi hämtar utrustningen, desinfekterar och rekonditionerar den. Därefter genomför vi ett funktionstest, vars resultat förs in i vår databas. Inga åtgärder vidtas utan att utrustningen först utvärderats för att avgöra om rekonditioneringen är funktionellt, tekniskt och ekonomiskt tillrådlig. Roux Healthcare följer internationell kvalitetsstandard för utrangering av medicinska hjälpmedel och hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. För att säkerställa kvalitet och säkerhet har vår personal alla de relevanta och validerade kvalifikationer som arbetet kräver.
Varför Roux Healthcare?
Proaktivitet är ett centralt begrepp för vår verksamhet och vi är fokuserade på att löpande utveckla din verksamhet för att göra den ännu mer effektiv. För att säkra detta har vi ett realtidssystem som också fungerar som din interaktiva orderportal. Vår prissättning är konkurrenskraftig och vi etablerar alltid en geografisk närvaro på alla platser där vi har kunder. Hållbarhet och miljöhänsyn genomsyrar allt vi gör. Vi använder endast miljöcertifierade rengöringsmedel. VI är givetvis ISO9001- och ISO14001-certifierade.
Produkter vi rekonditionerar
  • Rullstolar
  • Rullatorer
  • Hygienutrustning
  • Sängar
  • Liftar
  • Mobilitetshjälpmedel
  • Medicinteknik
  • Rehabutrustning