Medicinteknik

Roux Healthcares medicintekniker utför förebyggande underhåll, reparation, kalibrering och tester av alla typer av medicinteknisk utrustning och system. Den certifierade och professionella service vi erbjuder garanterar kvalitet och säkerhet, såväl som maximal livslängd hos utrustningen.
Våra tekniker har erfarenhet och kompetens inom många områden, allt från akutvård, kardiologi, ultraljud och urologi till IT och programmering. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina specifika behov och krav, vare sig du behöver en strategisk partner med totalansvar – även regulatoriskt – eller bara hjälp att kapa toppar i arbetsbelastningen inom din egen verksamhet. Via vår kundportal kan du följa din servicesituation i realtid, beställa reparationer och inköp samt ladda ner serviceprotokoll och information om dina produkter. Vi har strategiskt belägna serviceverkstäder men utför givetvis också service på plats hos dig.
Varför Roux Healthcare?
Avancerad medicinteknisk utrustning är en central resurs för modern hälso- och sjukvård och det är av kritisk betydelse att den fungerar felfritt i alla lägen. Detta kräver tekniker som inte bara har nödvändig utbildning, auktorisationer och certifieringar utan också ett aktivt intresserade av avancerad teknologi och ständigt lärande. Detta är den typ av personer vi på Roux Healthcare anställer. Vår personal säkerställer att din utrustning fungerar felfritt mellan servicetillfällena, allt för att säkra både din verksamhet och dina patienter. Om problem trots allt uppstår är våra experter aldrig borta. Vi upprättar lokal närvaro varhelst våra kunder finns.
Exempel på kunder
 • MTA
 • Rehabkliniker
 • Veterinärkliniker
 • Tandläkarmottagningar
 • Tillverkare
 • Återförsäljare
 • Skol- och studenthälsovård
 • Företagshälsovård
 • Allmänläkarmottagningar
 • Kliniker
 • Akutvård
 • Primärvård
 • Privata läkarmottagningar
 • Sjukhus
 • Specialistkliniker