Logistik

Vi på Roux Healthcare står redo att ta hand om dina logistikbehov när det gäller medicinsk teknik, inklusive lagerhållningar och leverans av de produkter du behöver.
Vi erbjuder också helhetslösningar där vi tar hand om hela ditt produktflöde, från inköp till montering till demontering, och vid behov, skrotning. Vi kan i praktiken ta över hela din logistikverksamhet, inklusive personal och fordon.
Trygg distribution
Vi erbjuder regelbunden periodisk upphämtning och leveranser, en bra lösning om du behöver dagliga eller regelbundet återkommande transporter av allt från labbtester till sängar och medicinska hjälpmedel.
Känsliga transporter och specialprodukter
Vi kan också ta hand om transporter som kräver särskild försiktighet, som diverse medicinska hjälpmedel som kräver hantering av två personer och/eller speciella tekniska kunskaper. Vi kan också erbjuda snabba och trygga leveranser till brukare med multipla funktionshinder.
Varför Roux Healthcare?
Våra logistiktjänster hjälper dig fokusera på din kärnverksamhet och maximerar din organisations effektivitet. Du behöver inte oroa dig för faktorer som semestrar och frånvaro bland din egen personal. Våra medarbetare har logistikutbildning och år av erfarenhet av att upprätta och driva logistiklösningar för olika typer av kunder. Vi har konkurrenskraftiga priser, du betalar bara för vad du använder och slipper fasta logistikutgifter.
I korthet
  • Lagerhantering och leverans
  • Logistik genom produktens hela livscykel
  • Outsourcad logistikavdelning
  • Schemalagda upphämtningar och leveranser
  • Känsliga transporter
  • Leveranser till brukare med multipla funktionsvariationer
  • Erfaren personal
  • Konkurrenskraftig prissättning