Hjälpmedel

Vi reparerar olika typer av medicinska hjälpmedel och hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Ett stort reservdelslager gör det möjligt för att vara snabba med reparationer och gör det ofta möjligt för oss att ersätta skadade delar redan vid ett första besök.
I samband med reparationer genomför vi också en fullständig besiktning och loggar resultaten som grund för uppföljning och statistik. Via vår serviceportal får du realtidsinformation om din utrustnings status och kan även beställa reparationer och inköp. Du kan också ladda ner serviceprotokoll och annan information om dina produkter. Vi har strategiskt belägna serviceverkstäder men erbjuder också service på plats ute i din verksamhet. Vi tar normalt hand om din service inom ett par dagar, men du kan givetvis också få hjälp samma dag om så krävs.
Varför Roux Healthcare?

Våra tekniker är vana vid att arbeta självständigt med kunden bästa framför ögonen och drivna av ett djupt intresse för teknologi och lärande. Med Roux Healthcare som partner kan du känna dig trygg i att dina hjälpmedel kommer att fungera bra mellan servicetillfällena. Tillgänglighet ingår i vårt erbjudande. Vi är aldrig långt borta, redo att utföra reparationer och testning på kort varsel.

Exempel på kunder
  • Offentliga och privata aktörer
  • Hjälpmedelscentraler
  • Hjälpmedelsbutiker
  • Landsting
  • Kommuner
  • Vårdhem
  • Äldrevård