Inköpsstöd

Givetvis vill du alltid ha den bästa och mest ändamålsenliga utrustningen för varje tillämpning. Men utan djup och uppdaterad kunskap om vad som finns tillgängligt på marknaden blir det lätt att man köper in det man redan känner till. Vilket kanske inte alltid är det bästa valet.
Eftersom Roux Healthcare är en varumärkesoberoende aktör kan vi hjälpa dig hitta den bästa utrustningen för varje tillämpning, oavsett tillverkare. Vi är erfarna inköpare och upprätthåller fullständiga leverantörslistor för alla typer av utrustning. Vi sätter upp riktlinjer, standardiserar dina inköpsprocesser och utbildar din personal. Du kan räkna med besparingar på 10-15%, på grund av ökad effektivitet och mindre administration. Roux Healthcare är den enda inköpspartner du behöver.
Varför Roux Healthcare?
Vår ambition är att vara en strategisk partner som ger dig tillgång till allt som finns tillgängligt på marknaden. Vi har den kompetens och de kontakter som krävs för att hantera hela inköpskedjan, från inventering till leverans. Vi är mycket medvetna en mängd olika intressenters krav är med i ekvationen – från både vårdtagare, vårdpersonal och beslutsfattare. Våra styrkor är erfarenhet och en djup förståelse för hur vårdsektorn fungerar, vilket gör att vi kan hjälpa till att förbättra patientsäkerheten såväl som din verksamhets kvalitet och ekonomi.
I korthet
  • Leverantörs- och märkesoberoende
  • Erfarna inköpare
  • Uppdaterade leverantörslistor
  • Riktlinjer och standarder
  • Personalutbildning
  • Besparingar på 10-15%
  • Ökad effektivitet, minskad administration