Våra produkter

Från latexhandskar och förbandsmaterial till labbtester och dialysfilter, tillgång till rätt förbrukningsmaterial vid rätt tidpunkt är en förutsättning för varje hälso-och sjukvårdsverksamhet. Men inköp och leveranslogistik kan vara betungande, både ekonomiskt, tidsmässigt och räknat i personalresurser.
Roux Healthcare kan ta hand om allt detta. Vi täcker in hela leveranskedjan, från marknadsövervakning och inköp till punktlig leverans. Resultatet blir minskade kostnader och friktionsfri daglig tillgång till de förbrukningsmaterial ni behöver. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.