Roux Finansiering

Roux Healthcare erbjuder kunder och partners finansieringslösningar via leasing och hyra. Vi tar hand om hela processen från inköp till service och administration så att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten.
Leasing och hyra är väl etablerade former av finansiering av förvärv av utrustning inom både den offentliga och privata sektorn. Vi på Roux Healthcare hjälper dig välja rätt produkt för dina behov. Via våra finansieringslösningar gör vi produkter tillgängliga för din verksamhet för en månatlig kostnad under en överenskommen löptid. Vår personal hjälper dig hitta den finansieringslösning som passar bäst för din verksamhets behov. I princip kan alla typer av avdragsgill verksamhetsutrustning som kan betraktas som en separat enhet finansieras via leasing eller hyra. Löptiden är i allmän 3 – 7 år, beroende på dina önskningar och typ av utrustning, under förutsättning att den är proportionell till produktens nyttolivslängd. Leasing och hyra är tillgängligt för offentliga aktörer och alla företag registrerade hos Bolagsverket.
Att ingå avtal

Kontakta oss för att få hjälp med finansiering. Efter godkännande får du ett hyres- eller leasingerbjudande. När detta accepterats, skrivits under och återsänts levereras din utrustning.
En stor fördel med Roux Healthcare är att vi i avtalet kan inkludera serviceavtal, leverans, garantiuppföljning och klagomål samt även ta hand om administration och myndighetsinspektioner.
Kort sagt: Roux Healthcare kan fungera som din partner i allt som har med din hälso- och sjukvårdsutrustning att göra.

I korthet
  • Leasing eller hyra
  • Problemfri finansiering
  • Inköpsrådgivning
  • Service och administration kan inkluderas
  • 3-7 års löptid för leasing och hyra