Kvalitet och miljö

Vi på Roux Healthcare AB är stolta över att presentera att vi har erhållit certifikat gällande kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Certifierade organ LRQA Sverige AB.

Roux Healthcare AB har sin verksamhet inom service, underhåll och rekonditionering av medicinskteknisk utrustning och hjälpmedelsteknik.