Roux Healthcare förvärvar Saps Service Managements hälso- och sjukvårdsavdelning

Under augusti förvärvade Roux Healthcare det svenska service managementföretaget  Saps avdelning för hälso- och sjukvårdsservice. Avtalet omfattar all personal, utrustning, inventarier och kundavtal. Verksamheten startar den 1 november. 

För Saps Service Managements del är försäljningen en del av en strategisk rörelse mot större fokus på kärnverksamheten, i första hand förvaltning av företagsfastigheter. Roux Healthcare som tillväxtfokuserade specialister är i en unik position att driva, förfina och expandera verksamheten med framgång.